PRACOVNÍ DOBA
Po – Pá: 8:00 – 16:00
ZAVOLEJTE NÁM
+420 548 523 820
NAPIŠTE NÁM
info@mohlis.cz

Vymáhání pohledávek

Máte problém s neuhrazenými pohledávkami? Dluží vám obchodní partneři či zákazníci? Vyřešíme to za vás rychle a efektivně mimosoudně i soudně. Máme kvalifikovaný právní tým, který je schopen vymoct i ty pohledávky, které již považujete za nedobytné. Našim cílem je dosáhnout zaplacení pohledávek a následně získat od dlužníků odměnu za jejich vymožení.

Výhody spolupráce

 • Získáme vaše peníze rychle zpět
 • S minimálními náklady na vymáhání
 • Působíme v ČR i na Slovensku
 • Zbavíme vás neplatičů a dlužníků

Důležité otázky

 • Jakými pohledávkami se zabýváme?

  Jedná se o pohledávky zejména z následujících titulů:

  • Půjčky, úvěry
  • Směnky
  • Faktury za zboží
  • Faktury za služby
  • Nezaplacený nájem

 • Jak postupujeme?

  Nejprve si s vámi domluvíme schůzku, na které nám popíšete vaši situaci. Odpovíme vám na vaše dotazy a předběžně posoudíme vymahatelnost pohledávky. Následně prostudujeme podklady, zhodnotíme vaši důkazní pozici a provedeme analýzu dlužníka. Podle výsledků analýzy doporučíme ideální způsob, jak efektivně získat zpět vaše peníze, a to při nízkých nákladech na vymáhání. Převezmeme za vás veškerou komunikaci s dlužníkem. Vymáhání zahajujeme mimosoudně, pošleme dlužníkovi předžalobní výzvu, včetně upozornění na případné trestněprávní důsledky jeho jednání. Posléze využijeme nejvhodnější způsob vymožení pohledávky (žalobou k soudu, případně podání trestního oznámení). Veškerou administrativu i zastupování u soudu za vás zajistíme.

 • Jak probíhá vymáhání?

  1. Posoudíme, zda máte nárok na vymáhání
  2. Provedeme analýzu majetku dlužníka
  3. Informujeme dlužníka o zahájení vymáhání
  4. Zašleme předžalobní upozornění (až 50 % dlužníků po výzvě zaplatí)
  5. Pokud nezaplatí, zvolíme nejefektivnější způsob vymožení dluhu

Právní očkování

Zajišťujeme službu „právní očkování“, a to bezplatně. Průběžně vyhledáváme jakékoliv nedostatky právních dokumentů, které způsobují obtížnou vymahatelnost pohledávek nebo dokonce znemožňují jejich vymožení. Klienta na tyto chyby průběžně upozorníme. Náš právní tým pak navrhne úpravy, které zajistí zlepšení vaší pozice u budoucích pohledávek.

V případě zájmu stálého klienta zajistíme za zvýhodněných podmínek službu „pokročilého právního očkování“. Jedná se o proškolení zaměstnanců klienta našimi právníky tak, aby došlo k napravení chybných interních procesů způsobujících nedobytnost pohledávek. Výrazně tak zlepšíme vaše postavení věřitele ve sporech s dlužníky.